Wat vinden de bewoners? 

1300 bewoners en belangstellenden hebben hun mening gegeven hoe zij de omschakeling van fossiele brandstof naar duurzame brandstof zien. Waar kunnen windturbines komen, waar zonneweiden en welke andere ideeën zijn er?

     Windturbines                                                                                      

1.    Bewoners van alle gemeenten hebben de plaatsing van grootschalige windturbines dichtbij hun woningen afgewezen.

2.    Windturbines op agrarische grond had ook niet de voorkeur, behalve bij een enkele boer die hierin een nieuw verdienmodel ziet voor zijn bedrijf.
3.    Er was een voorkeur voor windturbines in en langs water (IJsselmeer) en langs snelwegen omdat men daarvan minder/geen hinder van heeft.

      Zon op daken                                                                                       

1.    Het aanleggen van zonnepanelen op grote daken scoorde 100% bij alle aanwezigen.

2.    Bewoners en vrijwel alle agrariërs hebben grootschalige zonneweiden op agrarische grond afgewezen. Een enkele agrariër zag dat wel  als een
        voorkeur omdat hiermee meer te verdienen valt dan gewone gewassen
.

3.    Grootschalige zonnepanelen op water scoorden overwegend positief indien er geen aantasting van de natuur plaats vindt.

4.    Zonnepanelen op overdekte parkeerplaatsen scoorden overwegend positief.

 

Bijna iedereen vindt het dus een goed idee om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen.
Geen goed idee vinden ook bijna alle bewoners om windturbines te plaatsen dichtbij woningen.
Grote zonneweiden op agrarische grond scoort ook niet goed. 

Als windturbines en zonneweiden toch moeten komen dan het liefst zo ver mogelijk van de woningen, bijvoorbeeld in het IJssel- of Markermeer als daardoor de recreatie en natuur niet wordt belemmerd.

 

In de concept RES die u kunt downloaden op de HOME pagina.