Voor  Noord-Holland Noord wordt het navolgende bod voorgesteld

Het bod 

De bewoners van de drie regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar doen een bod voor grootschalige opwek van duurzame energie in 2030+ van ca. 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit. Daarvan is 1,7 TWh zonne-energie en bijna 0,18 TWh windenergie.

 

Dit bod van ca 1,8 TWh komt bovenop de reeds gerealiseerde duurzame energie van 1,8 TWh volgens het Energieakkoord 2013 die voor 1,6 TWh uit windenergie en voor 0,2 TWh uit zonne-energie bestaat.

 

Het totaal aan duurzame energie in de vorm van wind en zon voor Noord-Holland Noord in 2030 bedraagt dan totaal 3,6 TWh. Fifty-fifty verdeeld over 50% wind- en 50% zonne-energie.

 

De genoemde zonne zandbanken en drijvende zonne-panelen in het IJsselmeer en Markermeer – bij elkaar 855 ha – kunnen ruimtelijk prima ingepast worden, waarbij tevens een meerwaarde ontstaat voor de kust, de watersport en vogels en andere dieren.

 

Lees er meer over in de Concept RES NHN 'DuurzaamLeefbaar''