Vervolg Stappen                                  

Gemeenten bepalen in Eind Juni 2020 of deze RES NHN “Duurzaam Leefbaar” als formele concept RES en als bod wordt ingestuurd naar het Planbureau voor Leefomgeving en het Nationaal Programma RES.

Bod wordt geaccepteerd door het Rijk                 

De in deze concept RES genoemde locaties en bouwstenen zullen dan vanaf juni 2020 tot juni 2021 uitgewerkt moeten worden in concrete en haalbare projectvoorstellen en vastgelegd in een RES 1.0 die in juni 2021 wordt vastgesteld.
Daarna start de voorbereiding van de uitwerking en vergunningaanvraag van de projecten.

Vergunningverlening en uitvoering                        

Het is de bedoeling dat de geaccepteerde projecten vanaf 2025 worden uitgevoerd. Voor die tijd moeten de bestemmingsplannen en andere procedures moeten worden doorlopen.