Wat is een RES ?                                                                        

Het is de afkorting van Regionale Energie Strategie. In heel Nederland zijn er 30 regio's die allen de opdracht van het Rijk hebben om aan te geven hoeveel duurzame energie ze tot 2030 gaan opwekken met windturbines en zonnepanelen.

Noord-Holland Noord bestaat uit 3 energieregio's, te weten:

- Kop van Noord-Holland (de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen)

- Alkmaar (de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Langedijk, Uitgeest, Castricum en Heerhugowaard)

- West-Friesland (de gemeenten Hoorn, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec,  Koggenland en Drechterland)

Samen vormen ze de RES Noord-Holland Noord.

 

Waarom een eigen concept RES door de bewoners?

Hieronder is het proces afgebeeld zoals dat door de RES-organisatie wordt gevolgd. Omdat wij, de bewoners niet betrokken zijn geweest bij de stappen 1 en 2, ons niet herkennen in de gepresenteerde scenario's en geen rekening is gehouden met de in de Provinciale verordening vastgelegde 600 meter minimumafstand van windturbines tot woningen, zijn wij genoodzaakt geweest een eigen concept RES NHN 'Duurzaam Leefbaar' op te stellen.

Deze alternatieve RES bieden hebben wij zelf aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders aangeboden zodat zij kunnen kiezen uit de nog op te stellen concept RES van het RES Programma of de namens de bewoners opgestelde concept RES NHN 'DuurzaamLeefbaar'.

Dat is bij stap 4 van onderstaand processchema. Wij volgen dus alleen het tijdschema en niet het werkproces van de RES-organisatie.

 

Het officiële RES-proces:

Concept RES NHN 'Duurzaam Leefbaar' vaststellen door de colleges van burgemeester en wethouders                   

In korte tijd  - april 2020 - moeten deze gemeenten ieder voor zich en samen voor Noord-Holland Noord een bod uitbrengen voor het opstellen van grootschalige windturbines en zonneweiden.

In deze concept RES NHN 'Duurzaam Leefbaar' wordt dit bod uitgebracht zonder dat er nieuwe windturbines of zonneweiden op landbouwgrond op land bij komen. Het is aan de colleges ba burgemeester en wethouders welk bod zij uitbrengen.

Het uitgebrachte bod wordt naar het Rijk gestuurd en beoordeeld of het voldoende is als de gemeenten dit als concept RES vaststellen..